Muay Sài Gòn

10 ĐIỀU TÂM NIỆM

  1.Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của võ đường

2. Phải hiếu thảo với cha mẹ

3. Trung thành với Tổ quốc, nghĩa khí, ngay thẳng, uy tín với mọi người

4. Kính trọng, lễ độ với người lớn tuổi, hòa nhã thương yêu các em nhỏ, người tàn tật

5. Giúp đỡ bạn đồng môn trong khả năng của mình

6. Chuyên cần tập luyện, quyết tâm đạt được thân thể tráng kiện, dẽo dai, tinh thần minh mẫn, sáng suốt

7. Trong thi đấu, thắng không lấy làm vinh, thua không lấy làm nhục, chỉ biết trong lòng không có chỗ thắng, thua, vinh, nhục

8. Luôn động viên, khích lệ, khen tặng những điều tốt của người

9. Luôn tự kiểm điểm mình, mỗi ngày ít nhất một lần

 10.  Sống đơn giản, lòng trong sạch, tâm an vui là kim chỉ nam của môn sinh võ đường Muay Sài Gòn  

 

NỘI QUY
VÕ ĐUỜNG MUAY SÀI GÒN
  *****
  1. Trong phòng tập giày dép, trang phục cá nhân phải để đúng nơi quy định và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong phòng tập.

  2. Vào lớp phải mặc đồng phục Võ Đường, trừ trường hợp có lý do chánh đáng và đuợc sự chấp thuận của HLV mới đuợc vào lớp khi không có đồng phục.

  3. Trong phòng tập không được đùa giỡn, nói tục, nói xấu các bạn đồng môn. 

  4. Không được khích bác, chê bai các võ phái khác.

  5. Không được tự ý giao đấu hoặc tổ chức giao đấu trong lớp khi chưa có sự đồng ý của HLV Võ Đường.

  6. Tất cả các trận đấu giao hữu phải có sự chấp thuận của trưởng Ban Điều Hành Võ Đường.

  7. Không được vì lợi ích cá nhân mà lừa thầy phản bạn.

  8. Nghiêm cấm môn sinh có hành động thô lỗ, ngang ngược, khiếm nhã với HLV.

  9. Các HLV không được lạm dụng quyền hạn hiếp đáp môn sinh, tự ý sách động làm ngược lại với đường hướng của Võ Đuờng.

  10. Không được tham gia các băng nhóm cờ bạc, cướp giật và các tổ chức mờ ám, không rõ ràng (không nằm trong hệ thống tổ chức nhà nuớc).

Ban Điều Hành Võ Đường Muay Sài Gòn sẽ có hình thức xử lý nhắc nhở, cảnh cáo, sa thải đối với môn sinh vi phạm nội quy trên.
 
Ngày 22 Tháng 12 Năm 2012
TM. Ban Điều Hành Võ Đường Muay Sài Gòn
Trưởng Ban
Lương y Nguyễn Văn Minh